Дарение

Чл.3 Фондацията набира средства за постигане на целите си като разчита на щедростта на физически и юридически лица, които подкрепят нейните цели и идеи, както и чрез управление на предоставеното от учредителите и дарителите имущество.

Из Учредителния акт на фондация „ТЕО“

Можете да ни подкрепите по един от следните начини:

Имайте предвид, че законодателството на Република България дава възможност за данъчни облекчения на физическите и юридическите лица извършващи дарителска дейност, с които можете да се запознаете в страницата ни „Данъчни облекчения“.