Дарение с директен дебит

Услугата „Директен дебит“ ви дава възможност да наредите на своята банка да осъществява периодични дарения към фондацията в определен от вас размер и за посочен от вас период от време.

За да използвате тази възможност, е необходимо в банков клон или в системата за електронно банкиране на използваната от вас банка да попълните еднократно формуляр „Платежно нареждане за директен дебит“ (или „Съгласие за директен дебит“), който трябва да съдържа:

  • данни за наредителя (имена, номер на сметка и др.);
  • данни за получателя (вж. „Банков превод„);
  • размер на дарението;
  • период на дарението.

* При осъществяване на дарение с директен дебит се начислява такса съгласно тарифата на банката-наредител.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.