Дарители

По-долу сме записали имената на хората, които ни помогнаха финансово и така направиха много за умните младежи в България.

Ако желаете да помогнете и да бъдете включени в този списък, посетете страницата „Дарение„.