Дарители за 2014

Списък на дарителите актуален към 31.12.2014 г.
Дата Имена/Наименование Основание/Забележка
01.02.2014 Евгени Стайков Манахов
31.05.2014 „ТЕЛЕЛИНК“ ЕАД
31.07.2014 „МЕНТОРМЕЙТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
27.10.2014 „ДЕВА БРОДКАСТ“ ЕООД ДАРЕНИЕ СЪГЛАСНО ДОГОВОР 27.10.2014
27.10.2014 Евгени Стайков Манахов ДАРЕНИE
30.10.2014 Стоян Стоянов
04.11.2014 „АКАУНТИНГ КОНСУЛТ – 2009“ ЕООД ДАРЕНИЕ ДОБРОВОЛНО
04.11.2014 „ДИАНА ВАНЧЕВА“ ЕООД ДАРЕНИЕ
04.11.2014 „ЛУКА“ ООД ДАРЕНИЕ
04.11.2014 „МЛАДЖОВА“ АД ДАРЕНИЕ
04.11.2014 „НАВОНА МД“ ЕООД ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 „ФЕРКО-99“ ЕООД ДАРЕНИЕ…..ЗА ДЕЦАТА
04.11.2014 Александър Любенов Стоев ЗА УЧИЛИЩЕТО
04.11.2014 Александър Николов Лачев ДАРЕНИЕ ЗА КАУЗАТА НА УЧИТЕЛЯ
04.11.2014 Александър Стоилов Рангелов ПОДКРЕПА ЗА ТЕО
04.11.2014 Анастасия Радкова Радева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Андон Ангелов Рангелов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Апрахам Крикор Асланян ЗА БЪДЕЩАТА ГИМНАЗИЯ НА ТЕО УСПЕХ!!!
04.11.2014 Ася Емилова Божилова УСПЕХ
04.11.2014 Атанас Мавров БЛАГОДАРЯ
04.11.2014 Борил Красимиров Георгиев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Борис Емилов Георгиев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Валентин Димитров Коларски ЗА ТЕО
04.11.2014 Ваня Тодорова Куюмджиева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Венелин Димитров Влахов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Венцислав Иванов Генчев ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 Веселин Костантинов Крачунов УСПЕХ ВЪВ ВСИЧКО!
04.11.2014 Виктория Михайлова Начкова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Галина Чанева Лефтерова ПРЕВОД
04.11.2014 Георги Антонов Берсковски ДАРЕНИE
04.11.2014 Георги Атанасов Кременлиев ДАРЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 Георги Светославов Савов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Георги Тодоров Тънмазов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Герасим Методиев Герасимов ДАРЕНИE
04.11.2014 Герман Маргаритов Ралев ДАРЕНИE
04.11.2014 Гинка Георгиева Дараданова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Даниел Атанасов Георгиев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Денчо Илиев Грозев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Диана Неделчева Теленчева ДАРЕНИЕ ЗА ЕДИН ВЕЛИК УЧИТЕЛ
04.11.2014 Диана Тянева Паскалева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Димитър Стефчов Мирийски ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Димитър Тодоров Владев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Добрин Николаев Станев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Драгомир Любомиров Геров ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Драгомир Минчев Димчев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Елена Косева Косева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Елена Стоилова Кръстева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Ж. В. Рибаров ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Здравка Славчева Ненчева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Зорница Георгиева Колева ДАРЕНИЕ ЗА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕ В КАЗАНЛЪК
04.11.2014 Зорница Зидарова ДАРЕНИЕ ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 Ивайло Илиев Анков ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ УЧИЛИЩЕТО НА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
04.11.2014 Иван Бориславов Диманов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Иван Стефанов Стефанов ДАРЕНИЕ ОТ БИВШ УЧЕНИК. ВИПУСК 1999 Г.
04.11.2014 Калина Миткова Димитрова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Любен Николаев Петков ДАР ЗА ТОЗИ ВЕЛИК БЪЛГАРИН
04.11.2014 Любомир Борисов Беров УСПЕХ С НАЧИНАНИЕТО!
04.11.2014 Людмил Венелинов Латинов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Маргарита Иванова Крумова ЗА ШКОЛА ПО ФИЗИКА НА ТЕО
04.11.2014 Маргарита Иванова Тодорова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Мариела Веселинова Станулова ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО НА ТЕО
04.11.2014 Марина Ангелова Колева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Мария Василева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Мая Любомирова Динева ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО НА Г-Н ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
04.11.2014 Миглена Илиева Неделчева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Милена Димова Вълкова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Николай Костов Червенков В ПОЛЗА НА ЕДИН ДОСТОЕН БЪЛГАРИН
04.11.2014 Николай Симеонов Кисьов ДАР ЗА ФИЗИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ТЕО
04.11.2014 Павлин Георгиев Червенков ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Пенка Манолова Вълчева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Петър Атанасов Масленишки ДАРИТЕЛСКА АКЦИЯ УЧИЛИЩЕ ЗА МАТЕМАТИЦИ
04.11.2014 Петър Евгениев Цветанов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Петър Статев Петров ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Петя Петрова Калчева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Пламен радков Николов УСПЕХ !
04.11.2014 Радостина Кулева Донева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Рени Маринова Григорова Руева ДАРЕНИЕ ЗА НАУКА
04.11.2014 Светлана Стефанова Стоичкова ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 Силвия Руменова Русинова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Станимир Михайлов Димитров ДАРЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯТА
04.11.2014 Станислав Боянов Тодоров ДАРЕНИЕ ЗА ШКОЛА ПО ФИЗИКА
04.11.2014 Татяна Костадинова Костадинова ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Татяна Петрова Илиева ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Тихомир Генчев Тенев ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Християн Валентинов Иванов ПОКЛОН
04.11.2014 Христо Георгиев Ценев ДАРЕНИЕ ОТ СЕМ. ЦЕНЕВИ, СОФИЯ
04.11.2014 Христо Ясенов Москов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Цветан Иванов Йорданов ДАРЕНИЕ
04.11.2014 Цветанка Николаева Георгиева ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 Цветелина Милчева Димитрова ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
04.11.2014 Ч С И ИЛИАНА СТАНЧЕВА ДАРЕНИЕ
05.11.2014 „АКЦЕНТ ИНВЕСТ“ ООД ДАРЕНИЕ
05.11.2014 „АРКОТЕХ КОНСУЛТ“ ООД ДАРЕНИЕ
05.11.2014 „БЕТА КОНСУЛТ ЛМ“ ЕООД ДАРЕНИЕ
05.11.2014 „ДЕДАЛУС ГРУП ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД ЗА ХОРАТА, КОИТО ПРАВЯТ СВЕТА
05.11.2014 „ДИНЕВ ОДИТ“ ЕООД С БЛАГОТВОРИТЕЛНА ЦЕЛ
05.11.2014 „МСОФТ 2012“ ЕООД ДАРЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛЯ БУДИТЕЛ
05.11.2014 „ПЕЛИТЕЧ“ ООД ДАРЕНИЕ
05.11.2014 „РОТОР“ ЕООД ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Албена Бориславов Карамихайлова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Албена Димитрова Даракева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Александър Георгиев Гошев ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
05.11.2014 Александър Желчев Петров ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Александър Кирилов Стойков ДАРЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА УЧИЛИЩЕ
05.11.2014 Анастас Донев Донев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Андрей Янев Янев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Антоанета Кирилова Младенова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Ася Емилова Джалева БЪДЕТЕ ЖИВ И ЗДРАВ ГІН ТЕОДОСИЕВ
05.11.2014 Атанас Йорданов Енчев ДЕРЕНИЕ
05.11.2014 Атанас Кирилов Станчев ПРИНОС ЗА КАУЗА
05.11.2014 Бенан Шазиев Фетов ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Бистра Петрова Иванова ДАРЕНИЕ, ВЪЗХИЩАВАМЕ ВИ СЕ
05.11.2014 Благой Калъмов ДАРЕНИЕ ЗА ШКОЛАТА НА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
05.11.2014 В. Палашки ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Васил Жанов Василев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Васил Иванов Атанасов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Велин Яворов Джиджев ДАРЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
05.11.2014 Веселин Станков Великов ДАРЕНИЕ ОБНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
05.11.2014 Виктор Вилдирасов Енчев ДАРЕНИЕ ОТ ФЕНОВЕ НА ТЕО В.ТЪРНОВО
05.11.2014 Вилиян Желязков Кулев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Галин Галинов Бербенков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Галина Йорданова Атанасова В ПОМОЩ НА ФОНДАЦИЯТА. ЗА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРИЯ
05.11.2014 Галина Коркова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Галина Любомирова Томова ДАРЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИКАТА
05.11.2014 Галина Панайотова Димитрова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Георги Ананиев Костантинов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Георги Атанасов Джилянов ДАРЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Георги Райков Райков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Георги Стефанов Тончев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Георги Цветанов Николов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Георги Цветанов Павлов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Гергана Веселинова Данева ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Даниел Стратев УСПЕХ
05.11.2014 Деян Георгиев Чакъров ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Диана Димитрова Кирчева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Диляна Тодорова Дечева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Евелина Христова Яневади ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Екатерина Ангелова Донова СТРАХОТНО НАЧИНАНИЕ!
05.11.2014 Елена Борисова Пенина ПОДКРЕПА ЗА ОБСЕРВАТОРИЯ
05.11.2014 Елена Емилова Антонова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Емил Валентинов Иванов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Емил Димитров Ташков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 ЕТ „ПЕНЬО ПЕЙКОВ“ ДАРЕНИЕ
05.11.2014 ЕТ „СТРЕМЕНА 95“ ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Женя Радостинова Стефанова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Здравко Тодоров Кузев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Ивайло Димитров Тосков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Иван Георгиев Янакиев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Иван Делчев Делчев ДАРЕНИЕ УСПЕХ
05.11.2014 Иван Красимиров Тонев УСПЕХ!
05.11.2014 Иван Любенов Драгинов ДАРЕНИЕ МАРИО И ИВАН ДРАГИНОВИ
05.11.2014 Иванка Стефанова Ковачева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Ивелина Георгиева Кръстинкова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Ивелина Димитрова Каменова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Илина Николова Илинова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Илияна Евгениева Стоянова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Ирена Димитрова Пенева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Й. Ц. Христова ДАРЕНИЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДПОМАГАНЕНА ДЕЙНОСТТА
05.11.2014 Йордан Емилов Цветков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Йордан Петров Критски ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Калина Николова Георгиева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Калоян Валентинов Неделчев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Костадин Г. Костадинов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Лалка Начева Тахчиева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Любомир Евгений Нурян ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Мариана Илиева Димитрова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Мариана Петрова Върбанова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Мариела Руменова Стаменова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Мария Емилова Хаджиева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Мария Иванова Спасова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Мария Тодорова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Милена Науфал Салех ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Милена Руменова Исакова ДАРЕНИЕ ЗА УЧИТЕЛЯ ПО ФИЗИКА
05.11.2014 Милена Христова Белчугова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Милин Людмилов Джалалиев УСПЕХ!
05.11.2014 Михаил Георгиев Исаев ПОМОЩ ЗА ТЕО И ФИЗИЦИТЕ
05.11.2014 Младен Георгиев Йорданов ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА УЧИЛИЩЕ
05.11.2014 Младен Димитров Велков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Моника Мирославова Стоянова ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Надежда Николова Тихова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Недялка Бояджиева ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Нели Ангелова Огнянова ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА
05.11.2014 Никола Каменов Богданов ДАНО УСПЕЕТЕ!
05.11.2014 Николай Адрианов Янакиев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Николай Димитров Данов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Николай Маринов Нейчев ЗА ПРОЕКТИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ НА ТЕО
05.11.2014 Николай Петров Николов ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Николай Щилянов Кунев ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Николина Илчева ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 П. В. Величков ДАРЕНИE
05.11.2014 Павлин Пламенов Първанов ЗА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
05.11.2014 Петър Димитров Титев ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Петя Маринова Петкова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Петя Пешкова Бураджиева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Пламен Василев Чардаклиев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Пламен Георгиев Недев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Пламен Димов Илиев УСПЕХ
05.11.2014 Пламен Желев Железов БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕН!!!
05.11.2014 Радослав Георгиев Тодоров ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Рангел Иванов Шишков УСПЕХ!
05.11.2014 Роза Василева Танкова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Росица Димитрова Ваташка ДАРЕНИЕ ЗА ОБСЕРВАТОРИЯТА НА ТЕО
05.11.2014 Росица Стоянова Коджабашева ЗА ТЕО
05.11.2014 Свеилен Русев Станчев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Светлин Иванов Наков ДАРЕНИЕ ЗА РЕМОНТ НА УЧИЛИЩЕ. ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Симеон Кирилов Ченев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Симеон Станчев Хвърчилков ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Станислав Веселинов Андреев УСПЕХ
05.11.2014 Станислав Петков Киров ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Станислав Савов Петров ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Стефан Славчев Филчев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Таня Жечева Кюркчиева ЗА УЧИЛИЩЕТО НА МАЛКИТЕ ФИЗИЦИ!
05.11.2014 Теохара Татарова ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Христина Милкова Стефанова ФОНДАЦИЯ ТЕО
05.11.2014 Христина Ненова Начева ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Христо Георгиев Ламбуров Да ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ
05.11.2014 Христо Георгиев Събев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Цанка Маркова ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО НА ТЕО
05.11.2014 Цветан Илчев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Явор Ганев ДАРЕНИЕ
05.11.2014 Янислава Петрова Йончовска ЗА ТЕО
05.11.2014 Ясен Славчев Казанджиев ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ
06.11.2014 „АГППИДП СМАЙЛ ЦЕНТЪР ФЕМИЛИ“ ООД ДАРЕНИЕ
06.11.2014 „БДИНТЕКС“ ООД ДАРЕНИЕ ОТ ПЛАМЕН МИЛЧЕВ КАМЕНОВ
06.11.2014 „ВИТА ХЕРБ ИНТ“ ЕООД ДАРЕНИЕ
06.11.2014 „ВИТАСЛИМ“ ООД ДАРЕНИЕ
06.11.2014 „ЕТИ-1997“ ООД ДАРЕНИЕ
06.11.2014 „РАФАИЛ“ ООД ДАРЕНИЕ МЛАДИ НАДЕЖДИ НА БЪЛГАРИЯ ПО ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА
06.11.2014 „ФИТКИДС“ ООД ДАРЕНИE
06.11.2014 „ХИДРОСЕЛ“ ООД ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Александър Иванов Върбанов ДЪЛБОК ПОКЛОН ПРЕД ДЕЛОТО
06.11.2014 Алцек Денков Попов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Анита Гайдарска ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Антония Арсова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Ахмед Ахмедов Бучев ДАРЕНИЕ ЗА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
06.11.2014 Валентин Марков Марков ТЕО ЗНАЕ
06.11.2014 Васил Костадинов Гюров ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Васил Любомиров Резачев ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Вася Асенова Георгиева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Венета Трифонова Атанасова ДАРЕНИЕ ОТ ВЕНЕТА АТАНАСОВА, ШВЕЙЦАРИЯ
06.11.2014 Веселин Тодоров Дончев ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Виолета Кколева Василева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Владимир Йорданов Аргилов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Владимир Петров Петров ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Георги Мулешков ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Деница Найденова Найденова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Добринка Светославова Юрукова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Донка Илиева Тосева ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
06.11.2014 Ева Асенова Сланчева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Елица Христова Иванова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Жулиета Атанасова Атанасова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Ива Павлинова Джамбазова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Ивайло Войславов Станиславов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Иван Костов Иванов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Ивелина Алексиева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Калина Петрова Великова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Кирил Руменов Вучков ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Константин Ангелов Калайджиев ДАРЕНИЕ. ТЕО Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ!
06.11.2014 Кристина Михайлова Василева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Маргарита Тодорова Стоянова ОТ ДЪЩЕРЯ НА УЧИТЕЛИ НА УЧИТЕЛЯТ ТЕО С ПОКЛОН
06.11.2014 Мария Карнабитова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Мария Петрова Станева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Милка Янкова Карабаджева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Милко Стаматов Чанков ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Михайлов, Михайлова ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
06.11.2014 Мустафа Мусов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Невена Йозова Жабилова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Николай Грудимиров Грудев ДАРЕНИЕ! УСПЕХ!!
06.11.2014 Николай Николаев Харизанов ЗА БЪДЕЩО УЧИЛИЩЕ В КАЗАНЛЪК
06.11.2014 Пенчо Тончев Тончев ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЛОТО НА ЕДИН БУДИТЕЛ
06.11.2014 Петър Широв ЗА ОБСЕРВАТОРИЯТА И ШКОЛАТА. ПОЗДРАВ ОТ НЮРНБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
06.11.2014 Продан Проданов ДАРЕНИЕ ОТ ГАНЧО КЪНЧЕВ
06.11.2014 Радостина Николова ДАРЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ ТЕО
06.11.2014 Росен Райков Асенов ДАРЕНИЕ ЗА ОБСЕРВАТОРИЯ
06.11.2014 Росица Миткова Рикова ПОМОЩ ЗА УЧИЛИЩЕ
06.11.2014 Румен Димитров Йорданов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Румен Любомиров Досев ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Румяна Иванова Михайлова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Светла Великова Стойкова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Светла Йорданова Иванова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Светозар Георгиев Георгиев ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕ
06.11.2014 Северин Зафиров Йосифов ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Силвия Христова Зарева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Стела Димитрова Попова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Стефка Петрова Тодорова ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Стоян Велкушанов ФОНДАЦИЯ ТЕО .
06.11.2014 Чавдар Славейков Ванков ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Чавдара Минчева Минчева ДАРЕНИЕ
06.11.2014 Юри Пчеларов ДАРЕНИЕ ЗА Г-Н ТЕОДОСИЕВ
06.11.2014 Яница Цонева ЗА КАУЗАТА НА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
07.11.2014 „ЖИ ЕНД ДИ“ ООД ДАРЕНИЕ
07.11.2014 „ЛЕВИН ИНДЪСТРИАЛ ПРОПЪРТИС“ („ЕЛ АЙ ПИ“) АД ДАРЕНИЕ
07.11.2014 „МАУЕР ЛОКИНГ СИСТЕМС“ ООД ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
07.11.2014 „МД СЕРВИЗ“ ООД ДАРЕНИЕ
07.11.2014 „МЛ-КОНСУЛТ-2009“ ЕООД ДАРЕНИЕ
07.11.2014 „ХИДРОТОП 2000“ ООД ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕ ФОНДАЦИЯ ТЕО
07.11.2014 Александра Димитрова Русева ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Александра Недева ДАРЕНИЕ ЗА ВАШЕТО УЧИЛИЩЕ. УСПЕХ!
07.11.2014 Александър Иванов
07.11.2014 Александър Милков Пешев
07.11.2014 Ани и Фархат Фуладванд
07.11.2014 Антон Иванов Аврамов ДАРЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ!
07.11.2014 Бистра Боева
07.11.2014 Бойка Кожухарова
07.11.2014 Весела Дахтерова и Josef Golan
07.11.2014 Веселин и Красимира Колеви
07.11.2014 Владимир Афенлиев
07.11.2014 Владимир Димитров Митев ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Георги Маринов
07.11.2014 Гергана Григорова
07.11.2014 Грета Николаева Дерменджиева ДАРЕНИЕ ЗА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ ОТ ВЕРОНИКА ВЪЛКАНОВА
07.11.2014 Даниела Андреева
07.11.2014 Десислава Димитрова Кръстева – нотариус ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Димитър Стефанов
07.11.2014 Елка Дикова
07.11.2014 Емил и Ваня Нечеви
07.11.2014 Емил и Ралица Луканови
07.11.2014 Емилия и Камен Стоилови
07.11.2014 Злати Митев Алексиев ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Ива Димитрова Драганова ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Иван и Светла Иванови
07.11.2014 Ивац Пламенов Николов ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Ивелин и Силвия Колеви
07.11.2014 Ивелин Стефанов Андонов ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Иво Иванов Стойнев
07.11.2014 Йоана Дикова
07.11.2014 Йордан Михайлов Нешев ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Калинка Иванова Камишева Недева ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Камен Генков
07.11.2014 Катерина Пламенова Божкова ФОНДАЦИЯ ТЕО
07.11.2014 Катя Глушкова
07.11.2014 Костадин и Павлина Маринови
07.11.2014 Красимира Недкова Маринов ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
07.11.2014 Лъчезар Младенов
07.11.2014 Любомира Йорданова Гочева-Георгиева ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Милена Русимова
07.11.2014 Милена Цветанова Танчева Тодорова ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Мирослав Великов Иванов ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Михаил Кожухаров
07.11.2014 Момчил Маринов Михайлов ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Моника Петрова
07.11.2014 Николай Тивчев
07.11.2014 Николина Джамалова
07.11.2014 Петър и Савина Спасови
07.11.2014 Румен Георгиев Карауланов ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Румен и Боряна Камберови
07.11.2014 Сашо Минев
07.11.2014 Светлозар Караджов
07.11.2014 сем. Николови
07.11.2014 Слава Пилякова и Мирослав Димитров
07.11.2014 Снежина Господинова Ортакчийска
07.11.2014 Станимира Петрова
07.11.2014 Стефка Тодорова ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Таня Иванова Виткина ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Тодор Кожухаров
07.11.2014 Христина Савова Ангелова ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Цветан Илиев
07.11.2014 Цветана Стойчева Спасова ДАРЕНИЕ
07.11.2014 Юлиян Костов
07.11.2014 Stefan Florescu
09.11.2014 Димитър Николов Янков Donation to „TEO“ foundation
10.11.2014 „БОБАЛ БОЯДЖИЕВ“ ЕООД ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Александра Иванова ДАРЕНИЕ ОТ ОЛЯ Л ЧАВДАР Д
10.11.2014 Атанас Димитров Атанасов ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Бояна Красимирова Соколова ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Валери Петров Дачев Donation to „TEO“ foundation
10.11.2014 Васил Славчев Василев ДАНО ПОМОГНЕ
10.11.2014 Вениана Голомеева DARENIE
10.11.2014 Весела Величкова Величкова ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Галина Балездрова ДАРЕНИE
10.11.2014 Ганка Тодорова Калоянова DARENIE
10.11.2014 Георги Димитров Виячев ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Дияна Абрашева ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Донка Павлова Тодорова ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
10.11.2014 Живко Маринов Петров ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Ивелина Евгениева Генова ФОНДАЦИЯ ТЕО
10.11.2014 Кремена Атанасова Христова ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Кунчо Димов Груйчев ДАРЕНИЕ ЗА ОБСЕРВАТОРИЯ
10.11.2014 Лъчезар Георгиев Стефанов ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Людмил Първанов Алексиев ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО
10.11.2014 Марин Александров Димитров УСПЕХ!
10.11.2014 Минка Иванова Петрова ДАРЕНИЕ ОТ МИНКА ИВАНОВА. ВИПУСК 1979 Г.
10.11.2014 Нина Свиленов Шуман ДАРЕНИЕ ЗА ШКОЛАТА ПО ФИЗИКА В КАЗАНЛЪК
10.11.2014 Петя Петрова Попова ДАРЕНИЕ ОТ ПРИЯТЕЛИ
10.11.2014 Свилен Ангелов Георгиев ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Слави Стоянов Златев ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Славина Краси Арсенова ДАРЕНИЕ
10.11.2014 Стойчо Василев Стоев ДАРЕНИЕ НА ФОНДАЦИЯ ТЕО
10.11.2014 Събина Събева Събева ФОНДАЦИЯ ТЕО
10.11.2014 Тодор Стефанов Дачев ФОНДАЦИЯ ТЕО
10.11.2014 Трендафил (от Лондон)
10.11.2014 Antoniya Brade ЗА УЧИЛИЩЕТО
11.11.2014 „ДИ ЕЙЧ БИЛДИНГ“ ЕООД ДАРЕНИЕ УСПЕХИ
11.11.2014 Боряна Николаев Бъчварова-Димитрова ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Георги Дичев Дичев Фондация Тео
11.11.2014 Георги Христов Христов превод
11.11.2014 Даниела Димитрова Тасева-Дочева ПРЕВОД
11.11.2014 Диана Маринова Иванова ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Ефросина Александрова Христова ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Живко Тодоров Ангелов Дарение
11.11.2014 Златина Богданова Бандева и Атанас Бор… Spende
11.11.2014 Иван Йорданов ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Иван Петков Тодоров ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Иво Александров Мичоров ФОНДАЦИЯ ТЕО
11.11.2014 Иво Костадинов Янев Дарение
11.11.2014 Йордан Златев Златев Darenie
11.11.2014 Керачка Георгиева Бресковска ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Красимир Георгиев (?) Donation to „TEO“ foundation
11.11.2014 Мартина Гълъбова (EASYPAY) ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Милена Илиева Малинска BRAVO
11.11.2014 Милица Митркова Владова ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Михаил Тодоров Димов ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Нели Костантинова Пенева-Иванова ДАРЕНИЕ ОТ НЕЛИ ПЕНЕВА
11.11.2014 Николай Николаев Миков ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Николай Цветанов Семков ПОДПОМАГАНЕ
11.11.2014 Стефан Борисов Велев ДАРЕНИЕ
11.11.2014 Тонка Николова DONATION
11.11.2014 ?
12.11.2014 „ДЕНТОН М“ ЕООД ДАРЕНИЕ
12.11.2014 „КАМАРАД“ ЕООД ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Андрей Венков Йончев ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Анита Петрова Богданова ДАРЕНИЕ АНИТА ПЕТРОВА БОГДАНОВА
12.11.2014 Биянка Дудевска ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Веселин Боянов Марков Donation to „TEO“ foundation
12.11.2014 ВН ХРИСТИЯН ХРИСТОВ
12.11.2014 Даниел Борисов Костов ЗА НЕЩО ИСТИНСКО
12.11.2014 Диана Иванова Василева ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Диана Първанова Христова ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Динка Костадинова Тихи ПРЕВОД ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Емил Андонов Бояджиев ПОМОЩ ЗА ФОНДАЦИЯТА
12.11.2014 Емилиан Страхилов Редански ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Заря Врабчева Donation to „TEO“ foundation
12.11.2014 Иван Веселинов Лапатарев ПРЕВОД
12.11.2014 Илиан Георгиев Тафров ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Камен Кованджиев
12.11.2014 Красимир Георгиев Владимир
12.11.2014 П. Павлов DONATION FOUNDATION TEO
12.11.2014 Павел Кънев ДАРЕНИЕ ФОНДАЦИЯ ТЕО
12.11.2014 Параскева Христова Вангелова ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Радостин Николаев Стаматов ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Силвина Христова Чолакова ДАРЕНИЕ
12.11.2014 Теодор Николаев Сотиров Дарение за дейността на Теодосий Теодосиев
12.11.2014 Тихомир Стефанов Бараков
13.11.2014 „ДЖУ НИКОЛОВА ЮНН“ ЕООД ДАРЕНИЕ
13.11.2014 Атанасов (?) Donation to „TEO“ foundation
13.11.2014 Георги Любенов Петков Зареждане на сметка
13.11.2014 Деян Иванов Стоянов E=m.c.c
13.11.2014 Здравко Насков Ламбов ДАРЕНИЕ
13.11.2014 Калин Георгиев Дюлгеров ДАРЕНИЕ
13.11.2014 Катерина Веселинова Славова Donation to „TEO“ foundation
13.11.2014 Мария Иванова Бойкинова ДАРЕНИЕ
13.11.2014 Милена Иванова Велчева ДАРЕНИЕ
13.11.2014 Радостина Железчева
13.11.2014 Станислава Пенева Бахнева За Фондация Тео Фондация Тео
14.11.2014 Валентина Рашева Donation to „TEO“ foundation
14.11.2014 Владимир Ставрев Марков ДАРЕНИЕ
14.11.2014 Генко Цветков Генов Donation to „TEO“ foundation
14.11.2014 Георги Петров Георгиев ДАРЕНИЕ
14.11.2014 Даниела Иванова Стефанова дарителска кампания
14.11.2014 Денка Стефанова Илиева ДАРЕНИЕ ОТ ОТДЕЛ СЪБИРАНЕ ОФИС НАП ГАБРОВО
14.11.2014 Дора Тодорова Donation to „TEO“ foundation
14.11.2014 Екатерина Тенчева Стойчева ВН ДАРЕНИЕ
14.11.2014 Катя Николаева Дянкова Donation to „TEO“ foundation
14.11.2014 Маргарит Главов ДАРЕНИЕ
14.11.2014 Павел Стефанов Филев Donation to „TEO“ foundation
14.11.2014 Радостина Валентинова Георгиева ДАРЕНИЕ
14.11.2014 Стоян Димитров Дъбов ДАРЕНИЕ
14.11.2014 Христина Константинова Даскалова ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
15.11.2014 Валерия Димитрова Donation to „TEO“ foundation
16.11.2014 Милена Петрова Дачева
16.11.2014 Пламен Кърлешев
17.11.2014 „ЕКЗЕКЮТИВ МОДУС“ ООД ДАРЕНИЕ
17.11.2014 „ПРАЙМ ТАЙМ“ EООД ДАРЕНИЕ
17.11.2014 „TDG“ ООД ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Албена Тодорова Петрова-Владимирова ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Ангел Димитров Ангелов АНГЕЛОВ ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Боян Генев
17.11.2014 Виолета Василева Колева ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА
17.11.2014 Гергана Димитрова Гончарова ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Димитър Маринов Маринов ДАРЕНИЕ ОТ ДИМИТЪР МАРИНОВ
17.11.2014 Димитър Стойчев Ташев ДАРЕНИЕ УСПЕХ В БЛАГОРОДНОТО ДЕЛО
17.11.2014 Донка Мазнева
17.11.2014 Ивайло Петров Ямелиев ДАРЕНИЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА БУДНИ БЪЛГАРЧЕТА
17.11.2014 Илка Иванова Гачева Дарение
17.11.2014 Калина Георгиева Михайлова Дарение
17.11.2014 Константин Фарук Хадад ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Красимир Атанасов Ръжданов ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Кристина Ганчева
17.11.2014 Магдалена Стоянова ДАРЕНИЕ ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Мариана Веселинова Бабаджова ДАРЕНИЕ ОТ СЕМ.БАБАДЖОВИ ЗА КАУЗАТА НА ТЕОДОСИЙ ТЕ
17.11.2014 Мариян Николов Петков ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Нели Христова Колева ПОДПОМАГАНЕ 02/21850154 ФОНДАЦИЯ ТЕО
17.11.2014 Николай Бойков Мизов ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Николай Викторов Казмин Дарение
17.11.2014 Николай Илиянов Николов Дарение Зорница Николова и Диана Щилиянова
17.11.2014 нина Николова Дочева Дарение
17.11.2014 Павел Гуевски ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Петко Димитров Динев Дарение за Фондация Тео
17.11.2014 Теодор Радонов DARENIE. ZA EDNA PO-DOBRA BULGARIA POKLON
17.11.2014 Христо Димитров Чипилов ДАРЕНИЕ
17.11.2014 Христо Кирилов Георгиев Дарение
17.11.2014 Янка Ташева (учител)
18.11.2014 Александър Желчев Петров ДАРЕНИЕ
18.11.2014 Ваня Станева Маджарова дарение
18.11.2014 Драгомир Петрков Илиев
18.11.2014 ЕТ „ДАБЪЛ Т ТЕОДОР ТАКЕВ“
18.11.2014 Лазарина Георгиева Ангелова ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА ФИЗИЦИ
18.11.2014 Мартин Стойчев Христов
18.11.2014 Николина Дончева Аврамова
18.11.2014 Петър Добринов Несторов Darenie
18.11.2014 Силвия Сашева Стефанова Дарение от колеги Кръстина Петкова Колева
19.11.2014 Вера Милкова Димитрова ПОДПОМАГАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА НАБЪЛГАРИЯ
19.11.2014 Владимир Благоев Попов Дарение
19.11.2014 Диан Тошев Милев ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ „ТЕО“
19.11.2014 Диана Дечева
19.11.2014 Любомира Маринова Василева DARENIE ZA FONDATSIA TEO
19.11.2014 Мария Иванова Димова ДАРЕНИЕ
19.11.2014 Огнян Димитров Димитров ДАРЕНИЕ
19.11.2014 Петя Любомирова Петрова ДАРЕНИЕ
19.11.2014 Светла Жжелязкова Вълкова ПОДКРЕПА
19.11.2014 Татяна Димчева Ангелова ДАРЕНИЕ
20.11.2014 „БЛИК 99“ ЕООД Дарение
20.11.2014 Венцислав Василев Манчев ДАРЕНИЕ
20.11.2014 Вярка Атанасова Спасова ВЯРКА АТАНАСОВА СПАСОВА ФОНДАЦИЯ ТЕО
20.11.2014 Десислава Ромилова Станчев
20.11.2014 Катя Матева Атанасова ДАРЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА И КАУЗАТА .
20.11.2014 Милена Желязкова Арав Дарение за Учителят откриващ света пред децата на България
20.11.2014 Незабравка Николова Игнатова ДАРЕНИЕ
20.11.2014 Петър Дилянов Донов Дарение
20.11.2014 Чавдар Любомиров Иглев Дарение от Сърце!
21.11.2014 ДАРЕНИЕ
21.11.2014 Георги Светославов Савов ДАРЕНИЕ
21.11.2014 И. М. Игнатов FONDATSIYA TEO
21.11.2014 Мария Петрова ДАРЕНИЕ
21.11.2014 Мери Русева Георгиева
24.11.2014 Валери Ганчев Велков GIFT
24.11.2014 Светла и Крис Петрови ДАРЕНИЕ
24.11.2014 Светла и Омуртаг Велеви ДАРЕНИЕ
24.11.2014 Соня Любчова Игнатова ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
24.11.2014 Таня Бориславова Боева ДАРЕНИЕ ЗА ФОНДАЦИЯ ТЕО
25.11.2014 Атанас Пламенов Георгиев ДАРЕНИЕ
25.11.2014 Димитър Михайлов Токмаков дарение
25.11.2014 Методи Борисов Андреев ДАРЕНИЕ
25.11.2014 Павел Колев THANK YOU
25.11.2014 Финка Крумова Радоева ДАРЕНИЕ
26.11.2014 Параскева Христова Вангелова ДАРЕНИЕ 2-РИ А И 4-ТИ А СОУ ХР БОТЕВ ВРАЦА
26.11.2014 Силвена Иванова Стефанова ДАРЕНИЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО
27.11.2014 Васил Иванов Йосифов ДАРЕНИЕ ЗА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
27.11.2014 Соня Иванова Върбанова ДАРЕНИЕ
27.11.2014 Тома Атанасов Кирязов ДАРЕНИЕ
28.11.2014 Теодора Величкова Герганска Дарение
28.11.2014 Филип Вълков Филипов Дарение
28.11.2014 Чавдар Колев ДАРЕНИЕ
01.12.2014 Антон Любомиров Антонов за тебешир и други по.маловажни
01.12.2014 Георги Костадинов Шопов ДАРЕНИЕ
01.12.2014 Даниела Иванова Георгиева дарение
01.12.2014 Станислав Борисов Танушев ДАРЕНИЕ
02.12.2014 Галина Тенева Яхубян ДАРЕНИЕ
02.12.2014 Георги Пенев Ковачев
02.12.2014 Добринка Манолова Йовкова ДАРЕНИЕ
02.12.2014 Йоана Иванова Цонева Donation to „TEO“ foundation
02.12.2014 Константин Петков Петков Продължавайте напред, успехи!
03.12.2014 Виолина Тодорова Генчева дарение
03.12.2014 Стефан Георгиев Стоянов ЛИЧНО ДАРЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ФИЗИКАТА
04.12.2014 Мартин Валентинов Манев Дарение
05.12.2014 Илиян Дончев Желязков
05.12.2014 Яна Петрова Митева-Желязкова
06.12.2014 БНП Париба Пърсънъл Файненс ЕАД
08.12.2014 „ГАЗТЕК БГ“ АД ZAPLATI
08.12.2014 Мариана Асенова Николова ДАРЕНИЕ ПО С-КА НА ФОНДАЦИЯ ТЕО
08.12.2014 Невенка Христова Кутиркова ДАРЕНИЕ
09.12.2014 Валентина Георгиева Стоева ЗА УЧИТЕЛЯ ТЕО
10.12.2014 Кирил Стойчев Стойчев DARENIE
10.12.2014 Марина Великова MNOGO USPEH S BLAGORODNATA VI MISIA
10.12.2014 Мария Здравкова Любенова ДАРЕНИЕ
10.12.2014 Петко Георгиев Стоилков ДАРЕНИЕ
11.12.2014 СОУ „Любен Каравелов“ – гр.Несебър ДАРЕНИЕ
12.12.2014 Николай Димитров Данов захранване на сметка
12.12.2014 Фондация „Млада България“ ДАРЕНИЕ
13.12.2014 Галин Дончев Грудев Donation to „TEO“ foundation
13.12.2014 Красимир Иванов Георгиев Donation to „TEO“ foundation
13.12.2014 Надежда Ангелова Пунчева ДАРЕНИЕ
15.12.2014 Васил Иванов Йосифов ДАРЕНИЕ ЗА ТЕОДОСИЙ ТЕОДОСИЕВ
15.12.2014 Найден Денчев Денев ДАРЕНИЕ С БАНКОВ ПРЕВОД
15.12.2014 Румяна Боянова Конакчийска ДАРЕНИЕ
16.12.2014 Веселин Анчев Киров Дарение
16.12.2014 Людмила и Петър Йовеви ДАРЕНИЕ
16.12.2014 Сава Пенчев Пенчев ДАРЕНИЕ
17.12.2014 Нотариус Мариана Георгиева-355 ДАРЕНИЕ С ВДЪХНОВЕНИЕТО И ПОДКРЕПАТА
17.12.2014 Огнян Стефанов Герасимов ДАРЕНИЕ
18.12.2014 5 ОУ „СВ НИКОЛА“ – Стара Загора, Училищно настоятелство ДАРЕНИЕ
18.12.2014 Александър Желчев Петров ДАРЕНИЕ ФОНДАЦИЯ ТЕО
18.12.2014 Атанас Иванов Батинков DONATION FROM A SMALL GROUP OF BULGARIANS WORKING AT CERN
18.12.2014 Георги Светославов Савов ДАРЕНИЕ
18.12.2014 ДП „Ръководство въздушно движение“ ДОГ.403/15.12.2014 ДАРЕНИЕ
18.12.2014 Пенка Манолова Вълчева DARENIE
19.12.2014 Адриана Валентинова Казакова дарение Весели празници
19.12.2014 Павел Иванов
22.12.2014 Маргарита Богданова Вандова ДАРЕНИЕ
23.12.2014 „Профил“ ООД ДАРЕНИЕ
23.12.2014 Мартин Валентинов Манев Дарение
23.12.2014 Мая Симеонова Сулова ДАРЕНИЕ ПО СМ НА ФОНДАЦИЯ ТЕО
23.12.2014 Радко Томов Ковачев ДАРЕНИЕ
23.12.2014 Сашо Христов Спасов ДАРЕНИЕ
29.12.2014 Ваня Христова Колева ДАРЕНИЕ
29.12.2014 Йорданкоа Борисова Рангелова ДАРЕНИЕ

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.