Лагер-школа по Приложна математика и физика (2018) №2

Обща информация

  • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас (списък на участниците)
  • Място на провеждане – лагер „Паниците“ на базата на община Казанлък край гр.Калофер
  • Период на провеждане – от 13.08.2018 г. до 20.08.2018 г. (I смяна) и от 20.08.2018 г. до 27.08.2018 г. (II смяна)
  • Такса за участие – предстои да бъде уточнена (размерът на таксата ще бъде уточнен от община Казанлък)
  • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на заявка за записване
  • Срок за записване – средата на м.май 2018 г.
  • Срок за заплащане на участие – ще бъде уточнен допълнително

Заявка за записване

За записване, посетете следните адреси:

Участници

Списъкът с участници ще бъде уточнен след приключване на записването, до 3 седмици преди началото на лагерната смяна.