Лагер-школа по Приложна математика и физика (2022)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми и 9ти клас
 • Място на провеждане – Базата на фондация „Миню Балкански“ в с.Оряховица
 • Период на провеждане – от 18.07.2022 г. до 24.07.2022 г. (6 учебни дни)
 • Такса за участие – около 423,00 лв. (включва храна, застраховка и ползване на базата)
  • Забележка: С оглед на инфлационните процеси в страната, таксата подлежи на промяна.
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
 • Срок за записване – до 10.05.2022 г.
 • Обявяване на участниците – след 15.06.2022 г. (вж. списък на участниците)
 • Срок за заплащанене е определен

Забележка: Участниците в лагера трябва да имат начални познания по диференциално и интегрално смятане и аналитична геометрия.

Място на провеждане

Заявка за участие

Записването приключи!

Заплащане

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

 • Име на получателя: Фондация ТЕО
 • Име на банката на получателя: БАНКА ДСК
 • IBAN на получателя: BG41 STSA 9300 0021 8501 54
 • BIC на банката на получателя: STSABGSF
 • Основание за превод: ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ОРЯХОВИЦА

Внимание: Попълването на основанието на превода е особено важно, защото по този начин става ясно за кой участник и за кой лагер се заплаща таксата.

Пособия и материали

При пристигането си в лагера, освен личния си багаж, всеки участник трябва да носи следните учебни пособия:

 • Две тетрадки, голям формат;
 • Химикали, вкл. цветни;
 • Чертожни инструменти – молив, линия, пергел, транспортир;
 • Калкулатор.

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави попълнени и подписани следните документи:

Забележка: Документите публикувани на сайта ни могат да бъдат отворени, редактирани и отпечатани с Microsoft Word, LibreOffice Writer или друг съвместим редактор. Ако нямате такъв, същото можете да направите през браузера на компютъра си като в Google Drive копирате и/или отпечатате документите от менюто „Файл“.

Участници

Ще бъде определен след 15.06.2022 г.