Лагер-школа по Физика (2022)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас (списък на участниците)
 • Изучаван материал – Механика и термодинамика (I смяна) и Електричество и оптика (II смяна)
 • Място на провеждане – лагер „Паниците“ на базата на община Казанлък край гр.Калофер
 • Период на провежданеот 15.08.2022 г. до 22.08.2022 г. (I смяна) и от 22.08.2022 г. до 29.08.2022 г. (II смяна)
 • Такса за участиеще бъде определена до края на м.май 2022 г.
  • Забележка: С оглед на инфлационните процеси в страната, таксата подлежи на промяна.
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
 • Срок за записване – до 10.05.2022 г.
 • Обявяване на участниците – след 15.06.2022 г. (вж. списък на участниците)
 • Срок за заплащанене е определен

Забележка: Участниците в лагера трябва да имат начални познания по диференциално и интегрално смятане и аналитична геометрия.

Място на провеждане

Заявка за участие

Записването приключи.

Заплащане

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

 • Име на получателя: Фондация ТЕО
 • Име на банката на получателя: БАНКА ДСК
 • IBAN на получателя: BG41 STSA 9300 0021 8501 54
 • BIC на банката на получателя: STSABGSF
 • Основание за превод: ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ПАНИЦИТЕ 1 или ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ПАНИЦИТЕ 2

Внимание: Попълването на основанието на превода е особено важно, защото по този начин става ясно за кой участник и за кой лагер се заплаща таксата.

Пособия и материали

При пристигането си в лагера, освен личния си багаж, всеки участник трябва да носи следните учебни пособия:

 • 2 тетрадки голям формат;
 • Химикали, включително цветни;
 • Чертожни инструменти – молив, линия, пергел, транспортир;
 • Калкулатор.

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави следните документи:

Забележка: Документите публикувани на сайта ни могат да бъдат отворени, редактирани и отпечатани с Microsoft Word, LibreOffice Writer или друг съвместим редактор. Ако нямате такъв, същото можете да направите през браузера на компютъра си като в Google Drive копирате и/или отпечатате документите от менюто „Файл“.

Участници

Ще бъде определен след 15.06.2022 г.