Най-добре представили се (април 2010)

Списък на участниците в проект „Национална школа по физика гр.Казанлък“, договор № BG051PO001-4.2.03./405, представили се най-добре в теоретичните занятия и олимпиадите през месец април 2010 г.:

  1. Александър Николаев Скляров
  2. Съби Теодосиев Теодосиев
  3. Мирослав Стефанов Добрев

Преподавател: Теодосий Теодосиев

Ръководител проект: Светлана Стефанова

Прикачени файлове:

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.