За Тео

Теодосий Събев Теодосиев (род. 1 декември 1947), наричан „златния“ учител на България, е преподавател по приложна математика и физика.

Тео, както е известен сред приятелите и учениците си, започва своя над 40-годишен педагогически стаж в ПМГ „Никола Обрешков“ – Казанлък, където днес е главен учител по физика и астрономия. Там той дава началото на специализирано обучение по приложна математика и физика, развива своята Методика за формиране на силов интелект, създава безплатна школа за ученици и учители, популярна като „Школата на Тео“, в която поддържа и развива теоретична и практическа база за обучение.

За дългогодишния си труд, заслугите и постиженията си Тео е удостояван с редица награди и отличия, сред които:

 • орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – I степен, за заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката;
 • орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – II степен, за дейността си в образованието, културата и читалищното дело;
 • награди „Св. Неофит Рилски“ – три пъти;
 • награда „Райна Кандева“;
 • награда на фондация „Св. Св. Кирил и Методий“;
 • награда от Физическия факултет на СУ, за най-голям брой приети студенти;
 • почетен диплом от Българския парламент;
 • почетен гражданин на гр.Казанлък, за изключителни заслуги в сферата на образованието и възпитанието.

Теодосий Теодосиев също така развива активна обществена дейност:

 • първи председател на „Клуба на учителите новатори“ към СБУ;
 • бивш член на „Висшия учебен съвет“ към Министерство на просветата;
 • бивш член на УС на Съюза на физиците в България;
 • бивш член на редакционния съвет на списание „Проблеми на образователната политика“;
 • бивш член на редакционната колегия на списание „Физика“;
 • член на УС на Фондация „Миню Балкански“;
 • член на националното ръководство на МЕГО – нестопанска организация с идеална цел за обществена дейност по направление „Морал, етика и гражданско образование“;
 • член на националното ръководство на Общество „Нова Магнаура“ – организация за борба със заблудите на обществото;
 • рецензент е на сборници и учебници по физика;
 • автор на стотици статии.