Лагер-школа по Физика (2024)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас (списък на участниците)
 • Изучаван материал – Механика и термодинамика (I смяна) и Електричество и оптика (II смяна)
 • Необходими познания – начални познания по диференциално и интегрално смятане и аналитична геометрия
 • Място на провеждане – лагер „Паниците“ на базата на община Казанлък край гр.Калофер
 • Период на провежданеот 12.08.2024 г. до 19.08.2024 г. (I смяна) и от 19.08.2024 г. до 26.08.2024 г. (II смяна)
 • Такса за участие – ще бъде определена от община Казанлък до края на м.юни 2024
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
 • Срок за записване – до 10.05.2024 г.
 • Обявяване на участниците – до 31.05.2024 г. (вж. списък на участниците)
 • Срок за заплащанепредстои да бъде уточнен

Място на провеждане

Заявка за участие

За записване за участие, попълнете една от следните заявки за участие:

Заплащане

Забележка: Молим да не превеждате такса за участие, преди да бъде определена точната сума.

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

 • Име на получателя: Фондация ТЕО
 • Име на банката на получателя: БАНКА ДСК
 • IBAN на получателя: BG41 STSA 9300 0021 8501 54
 • BIC на банката на получателя: STSABGSF
 • Основание за превод: ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ПАНИЦИТЕ 1 или ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ПАНИЦИТЕ 2

Внимание: Попълването на основанието на превода е особено важно, защото по този начин става ясно за кой участник и за кой лагер се заплаща таксата.

Пособия и материали

При пристигането си в лагера, освен личния си багаж, всеки участник трябва да носи следните учебни пособия:

 • 2 тетрадки голям формат;
 • Химикали, включително цветни;
 • Чертожни инструменти – молив, линия, пергел, транспортир;
 • Калкулатор.

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави следните документи:

Забележка: Документите публикувани на сайта ни могат да бъдат отворени, редактирани и отпечатани с Microsoft Word, LibreOffice Writer или друг съвместим редактор. Ако нямате такъв, същото можете да направите през браузера на компютъра си като в Google Drive копирате и/или отпечатате документите от менюто „Файл“.

Участници

Смяна I (от 14.08.2024 г. до 21.08.2024 г.)

Предстои да се уточни, след приключване на записването, в срок до 31.05.2024 г.

Смяна II (от 21.08.2024 г. до 28.08.2024 г.)

Предстои да се уточни, след приключване на записването, в срок до 31.05.2024 г.