Лагер-школа по Физика (2016)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас (списък на участниците)
 • Място на провеждане – лагер „Паниците“ на базата на община Казанлък край гр.Калофер
 • Период на провеждане – 22.08.2016 г. – 29.08.2016 г. (младша група) и 29.08.2016 г. – 05.09.2016 г. (старша група)
 • Такса за участие – 75 лв./смяна
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на заявка за записване
 • Срок за записване – средата на м.май 2016 г.
 • Срок за заплащане на участие – средата на м.юли 2016 г.

Заявка за записване

Записването приключи!

Ръководители

 • Теодосий Събев Теодосиев
 • Георги Денев Бяндов
 • Никола Каравасилев
 • Катерина Маринова Найденова
 • Александър Любомиров Кратинов
 • Камен Александров Велев

Участници

За да избегнем обърквания със списъците на участниците в школите за настоящата година, скриваме списъците за предходните.