Лагер-школа по Приложна математика и физика (2019) №1

Обща информация

  • Аудитория – ученици от 8ми и 9ти клас (списък на участниците)
  • Място на провеждане – Базата на фондация „Миню Балкански“ в с.Оряховица
  • Период на провеждане – 22.07.2019 г. – 28.07.2019 г. (6 учебни дни)
  • Такса за участие – 300 лв.
  • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
  • Срок за записване – края на м.май 2019 г.
  • Срок за заплащане – до 2 седмици след публикуване на списъка с одобрените участици

Заявка за записване

Записването приключи!

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави следните документи:

Участници

Списъкът предстои да бъде уточнен и публикуван тук.