Лагер-школа по Приложна математика и физика (2019) №2

Обща информация

  • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас (списък на участниците)
  • Място на провеждане – лагер „Паниците“ на базата на община Казанлък край гр.Калофер
  • Период на провеждане – две едноседмични смени в края на м.август 2019 г. (точните дати предстои да бъдат уточнени)
  • Такса за участие (таксата за участие предстои да бъде уточнена)
  • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
  • Срок за записване – края на м.май 2019 г.
  • Срок за заплащане – до 2 седмици след публикуване на списъка с одобрените участици

Заявка за записване

За записване за участие, попълнете:

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави следните документи:

Участници

Списъкът предстои да бъде уточнен и публикуван тук.