Лагер-школа по Приложна математика и физика (2020)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми и 9ти клас (списък на участниците)
 • Място на провеждане – Базата на фондация „Миню Балкански“ в с.Оряховица
 • Период на провеждане – от 20.07.2020 г. до 26.07.2020 г. (6 учебни дни)
 • Такса за участие – 303,00 лв. (от които 300,00 лв. са за престой и храна, а останалите 3,00 лв. – за застраховка)
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
 • Срок за записване – до 31.05.2020 г.
 • Срок за заплащанепредстои да бъде уточнен

Заявка за записване

За записване за участие, попълнете Заявката за участие.

Заплащане

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

 • Име на получателя: Фондация ТЕО
 • Име на банката на получателя: БАНКА ДСК
 • IBAN на получателя: BG41 STSA 9300 0021 8501 54
 • BIC на банката на получателя: STSABGSF
 • Основание за превод: ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ОРЯХОВИЦА

Внимание: Попълването на основанието на превода е особено важно, защото по този начин става ясно за кой участник и за кой лагер се заплаща таксата.

Пособия и материали

При пристигането си в лагера, освен личния си багаж, всеки участник трябва да носи следните учебни пособия:

 • 2 тетрадки голям формат;
 • Химикали, включително цветни;
 • Чертожни инструменти – молив, линия, пергел, транспортир;
 • Калкулатор;

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави следните документи:

Участници

Участниците още не са уточнени.