Лагер-школа по Физика (2020)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми до 12ти клас (списък на участниците)
 • Място на провежданеобщинска база „Паниците“ на община Казанлък край гр.Калофер
 • Период на провеждане – от 10.08.2020 г. до 17.08.2020 г. (I смяна) и от 17.08.2020 г. до 24.08.2020 г (II смяна)
 • Резервни дати на провеждане – от 17.08.2020 г. до 24.08.2020 г. (I смяна) и от 24.08.2020 г. до 31.08.2020 г (II смяна)
 • Такса за участиепредстои да бъде уточнена
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
 • Срок за записване – до 31.05.2020 г.
 • Срок за заплащанепредстои да бъде уточнен

Заявка за записване

За записване за участие, попълнете една от следните заявки за участие:

Заплащане

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

 • Име на получателя: Фондация ТЕО
 • Име на банката на получателя: БАНКА ДСК
 • IBAN на получателя: BG41 STSA 9300 0021 8501 54
 • BIC на банката на получателя: STSABGSF
 • Основание за превод: ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ПАНИЦИТЕ 1 или ПАНИЦИТЕ 2

Внимание: Попълването на основанието на превода е особено важно, защото по този начин става ясно за кой участник и за кой лагер се заплаща таксата.

Пособия и материали

При пристигането си в лагера, освен личния си багаж, всеки участник трябва да носи следните учебни пособия:

 • 2 тетрадки голям формат;
 • Химикали, включително цветни;
 • Чертожни инструменти – молив, линия, пергел, транспортир;
 • Калкулатор;

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави следните документи:

Участници

Участниците още не са уточнени.