Контакт

Информация за Националната школа по физика:

Информация за Фондация „ТЕО“:

Наименование: Фондация „ТЕО“
ЕИК: 123762943
Седалище: гр.Казанлък
Адрес на управление: ул.“Трапезица“ 1, вх.Б, ет.2, ап.13

За връзка с Фондация „ТЕО“ или Теодосий Теодосиев, моля използвайте следната форма за контакт:

Можете също така да използвате и някой от следните имейл адреси:

Общи въпроси info@teocreator.org
Светлана Кирилова Стефанова sv.kirilova@teocreator.org
(089) 789 5038
директор
Белослав Манчев Белчев b.belchev@teocreator.org учредител
Георги Събев Събев g.sabev@teocreator.org учредител
Георги Пенев Ковачев g.kovachev@teocreator.org учредител
Димитър Ангелов Георгиев d.georgiev@teocreator.org учредител
Евгени Стайков Манахов e.manahov@teocreator.org учредител
Иван Янков Ортакчийски i.ortakchiyski@teocreator.org учредител
Валери Петров Дачев v.dachev@teocreator.org уеб майстор