Контакт

Информация за Фондация „ТЕО“:

Наименование:Фондация „ТЕО“
ЕИК:123762943
Седалище:гр.Казанлък
Адрес на управление:ул.“Трапезица“ 1, вх.Б, ет.2, ап.13

За връзка с Фондация „ТЕО“ или Теодосий Теодосиев, моля използвайте следната форма за контакт:

Можете също така да използвате и някой от следните имейл адреси:

Общи въпросиinfo@teocreator.org 
Светлана Кирилова Стефановаsv.kirilova@gmail.com
sv.kirilova@teocreator.org
(089) 789 5038
директор
Белослав Манчев Белчевb.belchev@teocreator.orgучредител
Георги Събев Събевg.sabev@teocreator.orgучредител
Георги Пенев Ковачевg.kovachev@teocreator.orgучредител
Димитър Ангелов Георгиевd.georgiev@teocreator.orgучредител
Евгени Стайков Манаховe.manahov@teocreator.orgучредител
Иван Янков Ортакчийскиi.ortakchiyski@teocreator.orgучредител
Валери Петров Дачевv.dachev@teocreator.orgуеб майстор
Съби Теодосиев Теодосиевs.teodosiev@teocreator.orgуеб майстор

Локации

Национална школа по физика, гр.Казанлък (Хидравлика)

Адрес: гр.Казанлък, ул.“Генерал Столетов“ №45, сградата на бившето СПТУ „Хидравлика“ (между бензиностанция Казанлък Ойл и тенискортовете).

Национална школа по физика, гр.Казанлък (Вожели)

Адрес: гр.Казанлък, ул.“Инж. Феликс Вожели“ № 8-10 (срещу входа на казармата)

Общинска база „Паниците“ на община Казанлък, гр.Калофер

Фондация „Миню Балкански“ – с.Оряховица