Лагер-школа по Приложна математика и физика (2024)

Обща информация

 • Аудитория – ученици от 8ми и 9ти клас
 • Място на провеждане – Базата на фондация „Миню Балкански“ в с.Оряховица
 • Период на провеждане – от 15.07.2024 г. до 21.07.2024 г. (6 учебни дни)
 • Такса за участие – предстои уточнение (вероятната сумата е около 660,00 лв)
 • Записване и заплащане – след попълване и изпращане на Заявка за участие
 • Срок за записване – до 10.05.2024 г.
 • Обявяване на участниците – до 31.05.2024 г. (вж. списък на участниците)
 • Срок за заплащанепредстои да бъде уточнен

Място на провеждане

Заявка за участие

За записване за участие, попълнете Заявката за участие.

Заплащане

Таксата трябва да се заплати по банков път по следната банкова сметка:

 • Име на получателя: Фондация ТЕО
 • Име на банката на получателя: БАНКА ДСК
 • IBAN на получателя: BG41 STSA 9300 0021 8501 54
 • BIC на банката на получателя: STSABGSF
 • Основание за превод: ИМЕНАТА НА УЧЕНИКА, ОРЯХОВИЦА

Внимание: Попълването на основанието на превода е особено важно, защото по този начин става ясно за кой участник и за кой лагер се заплаща таксата.

Пособия и материали

При пристигането си в лагера, освен личния си багаж, всеки участник трябва да носи следните учебни пособия:

 • Две тетрадки, голям формат;
 • Химикали, вкл. цветни;
 • Чертожни инструменти – молив, линия, пергел, транспортир;
 • Калкулатор.

Документи

За участие в лагер-школата е необходимо родител/настойник на детето да предостави попълнени и подписани следните документи:

Забележка: Документите публикувани на сайта ни могат да бъдат отворени, редактирани и отпечатани с Microsoft Word, LibreOffice Writer или друг съвместим редактор. Ако нямате такъв, същото можете да направите през браузера на компютъра си като в Google Drive копирате и/или отпечатате документите от менюто „Файл“.

Участници

Момичета

Предстои да се уточни, след приключване на записването, в срок до 31.05.2024 г.

Момчета

Предстои да се уточни, след приключване на записването, в срок до 31.05.2024 г.