Най-добре представили се (декември 2009)

Списък на участниците в проект „Национална школа по физика гр.Казанлък“, договор № BG051PO001-4.2.03./405, представили се най-добре в теоретичните занятия и олимпиадите през месец декември 2009 г.:

  1. Съби Теодосиев Теодосиев
  2. Мирослав Стефанов Добрев
  3. Кристиан Христов Киров

Преподавател: Теодосий Теодосиев

Ръководител проект: Светлана Стефанова

Прикачени файлове:

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.