Отчет на проект „Национална школа по физика гр.Казанлък“

Скъпи приятели,

В средата на месец октомври 2009 г. бе подписан договор между Министерство на образованието, младежта и науката и фондация „ТЕО“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Национална школа по физика гр.Казанлък“. Проектът е на стойност 111 827,43 лева. Средствата по проекта са осигурени по линия на Европейския съюз, Европейския Социален фонд и националния бюджет и са отпуснати в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Продължителността на проекта беше 12 месеца.

Водеща организация беше фондация „ТЕО“, а партньори по проекта – Община Казанлък и Природо-математическа гимназия „Никола Обрешков“ гр.Казанлък.

Целта на проекта бе да се подпомогне работата на Националната школа по физика в гр.Казанлък, която е единственото място в България за системна и задълбочена подготовка на младите хора в ученическа възраст по теоретична и експериментална физика.

В проекта бяха залегнали различни дейности и мероприятия:

 1. Ежеседмични школи по физика с продължителност 9 месеца, от октомври 2009 г. до юни 2010 г. Планирани 90 участници, реално участвали – 142 ученици
  Постигната е поставената цел – в общо 432 лекционни часа задълбочено се усвояваше материала по теория от университетския курс по обща физика, изграждаха се навици за работа с научна апаратура, формираше се силов интелект в процеса на ежеседмичните теоретични и експериментални занятия.
 2. Провеждане на олимпиади за текущо класиране на участниците в школата с продължителност 9 месеца, от октомври 2009 г. до юни 2010 г. При планирани 60 участници, реално се включиха 71 ученици.
  В рамките на тази дейност бяха решени общо 287 състезателни задачи, изготвени от пеподавателите по физика. Участниците, разпределени в трите групи предадоха общо 3 242 писмени работи, в последствие проверени и оценени от преподавателите по физика.
 3. Празник „Млади приятели на астрономията“ – проведен в град Казанлък, в местността „Тюлбето” пред Тракийската гробница със 141 на брой участници на 28.05.2010 г.
  Демонстрационното наблюдение на звездното небе се извърши с 2 телескопа и 1 далекоглед. Наблюдаваха се съзвездията, видими през пролетния сезон в небето над гр.Казанлък. Г-н Теодосий Теодосиев запозна всички присъстващи с имената и най-ярките звезди от различните съзвездия и даде практически съвети за ориентиране по тях.
 4. Обучение на 40 ученици в лятна лагер-школа в с.Оряховица, проведена от 21.07.2010 г. до 31.07.2010 г.
  Лагер-школата в с.Оряховица бе организирана за учениците, правещи първите си стъпки в областта на физиката. Това беше първият етап от тяхното обучение и включваше занимателни теоретични и експериментални задачи по физика, въведение в приложната математика, с акцентиране върху графичните методи.
 5. Обучение на 120 ученици в лятна лагер-школа в местността „Паниците“, проведена от 16.08.2010 г. до 29.08.2010 г.
  Школата даде математическа подготовка (функции, граници на функции, производни, изследване на функции, интегриране, диференциални уравнения) на участниците, наложено от изискванията на конспекта за международните състезания и олимпиади по физика.
 6. Заключителен туристически поход, проведен в околностите на гр.Казанлък на 23.10.2010 г., с участието на 125 ученици
  По време на похода се даваше информация за забележителни места покрай които се преминава. Учениците обогатиха своите знания за родния си край, за историята, за културно – историческото наследство, за природните дадености на своя роден град.

Като резултат от активната и задълбочена работа по изпълнение на дейностите, включени в проект „Национална школа по физика гр.Казанлък“, нашите ученици постигнаха забележителни резултати при участието си в редица национални и международни състезания и олимпиади в областта на физиката:

 • „Национално есенно състезание по физика Варна 2009“ – сред първите 12 класирани за Специална тема, съдържаща задачи с трудност от Международна олимпиада по физика има 10 ученици, посещавали занятията на Националната школа по физика гр.Казанлък, които са заели от първо до четвърто място.
 • Международно състезание по физика, проведено от 25.02.2010 г. до 28.02.2010 г. в Букурещ, Румъния. Република България бе представена от трима състезатели – Александър Скляров, Кристиан Киров и Мирослав Добрев и тримата от гр.Казанлък. Те се представиха отлично, като сребърен и бронзов медал.
 • „Национално пролетно състезание по физика Пловдив 2010 г.“ – отборът на учениците от 8-ми клас със спечелените 59 точки се класира на трето място, само на 2 точки след победителите.
 • Национална олимпиада по физика, проведена на 01.05.2010 г. – 02.05.2010 г. в гр.Плевен. Имахме 8 участници от Проекта, които завоюваха правото да участват в Националния кръг тема 10-12. В крайното класиране на първо, второ, трето, четвърто и шесто място са ученици от нашата школа и пет от тях бяха включени в разширения проекто-състав за Международната олимпиада по физика. Това са Александър Николаев Скляров, Кристиян Христов Киров, Съби Теодосиев Теодосиев, Мирослав Стефанов Добрев и Мима Любомирова Настева.
 • Международната олимпиада по физика, проведена през юли 2010 г. в Загреб, Хърватска. В отбора, взел участие на самата олимпиада бяха включени четирима ученици, участващи в проект „Национална школа по физика гр.Казанлък”- Съби Теодосиев, Александър Скляров, Александър Макелов и Кристиян Киров. Всеки един от тримата участници завоюва бронзов медал и сертификат.Александър Скляров и Мирослав Добрев бяха номинирани от фондация „Миню Балкански” за постигнати изключителни резултати на Националните и международни състезания и олимпиади и получиха правото при завършване на средното си образование, да продължат обучението си на пълна издръжка в един от петте най-престижни френски университети в областта на физиката. Същите бяха наградени с екскурзия до Париж през месец септември 2010 г.

Скъпи приятели и съмишленици,

от всичко изброено до тук, става ясно, че поставените цели в проект „Национална школа по физика гр.Казанлък“ са изпълнени. В продължение на една година младите физици, не само от град Казанлък, но и от цялата страна, полагаха големи усилия при овладяване на преподавания материал, отделяха много от своето свободно време, като залягаха над дебелите сборници по физика. Резултатите от тяхната работа не закъсняха и ние сме горди, че имаме принос в постигнатите отлични резултати на младите таланти в областта на физиката.

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.